Kjøpsvilkår og betingelser for www.ryttern.no og Rytter’n AS («oss»)

Nedenfor finner du våre kjøpsbetingelser. Vi anbefaler alle kunder å lese disse før det kjøpes eller bestilles varer hos oss.

Rytter’n AS har en fysisk butikk på Rud i Bærum. Nettbutikken har det samme varelageret som butikken. Lagerbeholdningen som er synlig på nett oppdateres ved hvert kjøp som registreres på kassen i butikken, men det kan oppstå feil i registrert antall som følge av svinn, og som følge av at butikkunder kjøper varer i butikken før vi rekker å plukke varene til utsendelse etter et nettsalg. Vi tar forbehold om at en vare kan være utsolgt.

Ved salg gjelder salgsprisen kun lagerførte varer. Dersom en salgsvare ikke kan leveres pga feil i lagersatus eller at den har blitt kjøpt i butikk før vi har rukket å plukke nettordren, vil vi dessverre ikke kunne tilby en tilsvarende vare til salgspris, men kansellere ordren og refundere eventuelt betalt kjøpssum.

Dersom du har kjøpt en standard vare som er utsolgt fra vårt lager, kan vi bestille den fra leverandør og sende den til deg så snart som mulig, eller kansellere ordren. Er varen utsolgt fra leverandør, kan du velge mellom å kjøpe en erstatningsvare eller å få refundert eventuelt betalt kjøpesum.

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og tastefeil i produktbeskrivelser og priser.

Priser på nett

Alle oppgitte priser er i norske kroner (NOK) og inkluderer 25% MVA. En fast fraktkostnad på kr 139,- kommer på toppen av ordretotalen. Ordre over kr 1.499,- sendes fraktfritt. For spesielle ordre kan ekstra håndteringsgebyr og/ eller porto tilkomme.

Prisene oppgitt på våre nettsider www.ryttern.no kan tidvis avvike fra de prisene som finnes tilgjengelig i vår butikk på Rudsletta 42 i Bærum.

Betaling på nett

Rytter’n AS benytter seg av betalingssystem fra Klarna. Hvis du ikke allerede er kunde hos Klarna, kreves det kun en enkel registrering fra deg med epostadresse, personnummer og adresse, slik kan du betale med  Visa/Mastercard, faktura eller delbetaling. Du kan også betale med Vipps. Ikke alle betalingsmuligheter vil nødvendigvis være tilgjengelig til enhver tid.

Levering

Vi benytter Bring til å frakte varen til ditt nærmeste postkontor eller post i butikk. Kunder må henvende seg til Bring for spørsmål om leveringstid.

Levering anses å ha skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen. Risikoen for varen går samtidig over på deg.

Reklamasjon

Det er dessverre slik at det vil kunne forekomme produksjonsfeil eller andre mangler ved et produkt. Da kan du reklamere etter reglene i forbrukerkjøpsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34?q=forbrukerkj%C3%B8psloven).

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du, innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen.

Retur av varer i forbindelse med reklamasjon

Dersom du ønsker å reklamere på en vare, ber vi om at du tar kontakt på post@ryttern.no med en kort beskrivelse av problemet, bilder av varen og kvittering. Eventuelt tar du med varen i butikken, så hjelper vi deg.

Hvis varen var skadet da du mottok den, ber vi om at du i din e-post legger ved et bilde av produktet slik du mottok det. Har en skade eller produksjonsfeil blitt synlig på et senere tidspunkt, ber vi om at du legger ved et bilde av mangelen slik den nå fremstår.

Vi vil deretter informere deg om neste steg, herunder om produktet skal returneres for ytterligere undersøkelser.

Vi håndterer alle klagemål i henhold til forbrukerkjøpsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34?q=forbrukerkj%C3%B8psloven) og angrerettloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27?q=angrerettloven).

Vi gjør oppmerksom på at all retur av varer skal betales for av kjøperen og at vi ikke aksepterer returer sendt per postoppkrav. Disse blir ikke hentet ut.

Returneres en vare som ledd i behandlingen av en reklamasjon, må den være ordentlig rengjort.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27?q=angrerettloven).

Du må gi oss melding om bruk av angreretten ved at du fyller ut vedlagte angrerettskjema eller sender oss en e-post på post@ryttern.no, innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.

I fristen på 14 dager inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Fristen er absolutt.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt oss før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter at siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Du må selv dekke de kostnadene ved å returnere varen.

Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort.

Det er et vilkår for bruk av angreretten at varen ved tilbakeleveringen til oss fremstår ubrukt og at den originale innpakningen er uskadd. I tillegg må faktura eller kvittering kunne fremvises.

Vi er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varen fra deg og konstatert at den ikke er skadet/brukt.

Hjelmer

Det er ikke angrerett på kjøp av hjelm. Hjelmer byttes ikke pga sikkerhet. Vi kan ikke garantere for hjelmer som har vært ute av butikken. Dette er kun for din egen sikkerhet.

Spesialbestilte varer 

Det er ikke angrerett på spesialbestilte varer. Reklamasjonsretten gjelder selvsagt som normalt.

Du kan reklamere på en feil eller skadet varer innen 14 dager. Vilkår for at varene skal kunne byttes, er at de er ubrukte og at original innpakning er uskadd. I tillegg må faktura eller kvittering må kunne fremvises.

Personopplysninger

 Vi er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi mottar i forbindelse med salg/kjøp. Med mindre du samtykker til noe annet, kan vi, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Spørsmål

Skulle du ønske ytterligere informasjon om oss eller våre produkter, venligst ta kontakt på post@ryttern.no per telefon +47 479 26 733 eller besøk vår butikk på Rudsletta 42 i Bærum.

Mer informasjon

Konfliktløsning

Har du klager, ber vi om at du retter dem til oss innen rimelig tid. Vi vil alltid forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.